Minutes

2022 MINUTES
January 3, 2022
January 18, 2022
February 7, 2022
FEBRUARY 22, 2022
March 7, 2022
March 22, 2022
April 4, 2022
April 11, 2022 Workshop Minutes
April 14, 2022
April 18, 2022
May 2, 2022
May 16, 2022
June 6, 2022
June 21, 2022
July 5, 2022
July 11, 2022
August 1, 2022
August 15, 2022
September 6, 2022
September 19, 2022
October 3, 2022
October 17, 2022
November 7, 2022
November 17, 2022
2021 Minutes

January 4, 2021
January 19, 2021
February 1, 2021
February 16, 2021
March 1, 2021
March 15, 2021 Special Meeting Minutes
March 15, 2021
April 5, 2021
April 19, 2021
May 3, 2021
May 17, 2021
May 17 City Council-Planning Commission Special Meeting Minutes
June 7, 2021
June 21, 2021
July 6, 2021
July 19, 2021
August 2, 2021
August 16, 2021
September 7, 2021
September 20, 2021
October 4, 2021
October 18, 2021
November 1, 2021
November 17, 2021
December 20, 2021

2020 MINUTES

January 6, 2020
January 21, 2020
February 3, 2020
February 3, 2020 Special Meeting
February 18, 2020
March 3, 2020
March 16, 2020
April 6, 2020
April 20, 2020
May 4, 2020
May 18, 2020
June 1, 2020
June 15, 2020
July 6, 2020
July 21, 2020
August 3, 2020
August 17, 2020
September 8, 2020
September 21, 2020
October 5, 2020
October 19, 2020
October 26, 2020 Special Meeting Minutes
November 2, 2020
November 16, 2020
November 13, 2020 Special Meeting Minutes
December 7, 2020
December 21, 2020

 

2019 MINUTES

January 7, 2019
January 22, 2019
February 4, 2019
February 19, 2019
March 04, 2019
March 18, 2019
March 18, 2019 REVISED
April 1, 2019
May 6, 2019
May 20, 2019
June 3, 2019
June 17, 2019
July 1, 2019
July 15, 2019
August 5, 2019
August 19, 2019
September 3, 2019
September 16, 2019
October 7,2019
October 21, 2019
November 4, 2019
November 18, 2019
December 2, 2019
December 16, 2019 Special Mtg Minutes _
December 16, 2019

2018 MINUTES

January 2, 2018
January 16, 2018
February 5, 2018
February 20, 2018 Special Meeting
February 20, 2018
March 5, 2018
March 19, 2018
April 2, 2018
April 16, 2018
May 7, 2018
May 21, 2018
June 4, 2018
June 18, 2018
July 16, 2018
August 6, 2018
August 20, 2018 Special Meeting Minutes
August 20, 2018 – Regular Council Meeting
September 4, 2018
September 17, 2018
October 1, 2018
October 15, 2018
October 15, 2018 Special Meeting Minutes
November 5, 2018
November 13, 2018 Special Meeting Minutes
November 19, 2018
December 3, 2018
December 17, 2018

2017 MINUTES

January 3, 2017
January 17, 2017
February 6, 2017
February 21, 2017 Workshop
February 21, 2017
March 6, 2017
March 20, 2017
April 3, 2017
April 17, 2017
May 1, 2017
May 15, 2017
June 5, 2017
June 19, 2017
July 17, 2017
August 7, 2017
August 21, 2017
September 5, 2017
September 18, 2017
October 2, 2017
October 16, 2017
November 6, 2017
November 20, 2017
December 4, 2017

2016 MINUTES

January 4, 2016
January 19, 2016
February 1, 2016
February 16, 2016
March 7, 2016
March 21, 2016
April 4, 2016
April 18, 2016
May 2, 2016
May 16, 2016
June 6, 2016
June 20, 2016
July 11, 2016 Workshop
July 11, 2016
July 18, 2016
August 1, 2016
August 15, 2016
September 6, 2016
September 19, 2016
October 3, 2016
October 17, 2016
November 7, 2016
November 18, 2016 Special Meeting
November 21, 2016
December 5, 2017
December 19, 2016

2015 MINUTES

January 5, 2015
January 20, 2015
February 9, 2015
March 2, 2015
March 16, 2015
April 6, 2015
April 20, 2015
May 4, 2015
May 11, 2015
May 18, 2015
June 1, 2015
June 15, 2015
July 6, 2015
July 20, 2015
August 3, 2015
August 17, 2015
August 17, 2015
August 31, 2015
September 8, 2015
September 21, 2015
October 5, 2015
October 19, 2015
November 2, 2015
November 16, 2015
November 30, 2015
December 7, 2015
December 14, 2015
December 21, 2015